CÁC SẢN PHẨM

Sản phẩm bán chạy

Loa Piezo

Loa áp điện, so với loa điện động lực học truyền thống, có thể được sản xuất để cực kỳ mỏng và vẫn có các đặc tính âm thanh ở mức chấp nhận được. Loa áp điện yêu cầu điện áp ổ đĩa cao hơn, tuy nhiên, điện áp và dòng điện tăng thêm một chút có nghĩa là bạn có thể mua một loa mỏng như một chiếc card chơi nhạc.

CÁC SẢN PHẨM
ĐƯỜNG DẪN NHANH
Bản quyền Guangzhou Kailitech Electronics Co. Ltd.

LIÊN LẠC

+ 8620-82981109
SS2822239819
Silvia Shen
Số 8, Đường Jingquan Yi, Khu kinh tế Vĩnh Hà, Hoàng Phố, Quảng Châu, Trung Quốc